A la ciutat japonesa de Naka, destaca un edifici de sis plantes que no és gens corrent. Dins d’una estructura cilíndrica d’acer hi ha un dispositiu revolucionari. Aquest artefacte de 600 milions d’euros, el JT-60SA, és el resultat d’una col·laboració internacional entre la Unió Europea (UE) i el Japó per fer realitat l’energia de fusió. La seva inauguració al desembre del 2023 marca un pas de gegant en la recerca d’una font d’energia neta, segura i abundant. Està gestionat per EUROfusion, una associació que reuneix al voltant de 170 laboratoris i socis industrials de 29 països. Els participants aporten materials i personal al reactor JT-60SA.


La fusió nuclear, com la que es produeix al cor de les estrelles, promet una font d’energia més segura i amb menys residus que la fissió nuclear, la base de les centrals nuclears tradicionals. Aquesta nova font d’energia és un objectiu clau en la lluita global contra el canvi climàtic i molt necessària per l’esgotament dels combustibles fòssils.


Però, què és aquesta energia de fusió que ens ha de solucionar la dependència energètica dels combustibles fòssils?. Els reactors de les centrals nuclears actuals són reactors de fissió.

La fissió nuclear és el procés pel qual el nucli d’un àtom pesat, com l’urani o el plutoni, es divideix en nuclis més lleugers quan és bombardejat per neutrons. Aquesta divisió allibera una quantitat enorme d’energia en forma de calor i radiació. Aquest procés és el que alimenta les turbines de les centrals nuclears actuals, que generen electricitat. Tanmateix, la fissió nuclear també produeix residus radioactius que poden ser perillosos i difícils de gestionar, amb conseqüències potencialment perjudicials per a la salut humana i l’entorn.


D’altra banda, la fusió nuclear és el procés pel qual dos nuclis lleugers, com els d’hidrogen, es combinen per formar un nucli més pesat d’heli, alliberant una enorme quantitat d’energia en el procés. Aquesta és la mateixa reacció que es produeix al cor del sol i d’altres estrelles. La fusió nuclear ofereix diverses avantatges en comparació amb la fissió: no produeix residus radioactius de llarga durada, no té risc de fusió del nucli radioactiu, ni de reaccions en cadena, i les seves matèries primeres són abundants a la Terra.


Tot i això, la fusió nuclear encara està en una fase experimental i no s’ha aconseguit una aplicació comercial viable. EUROfusion i altres associacions estan fent grans passos per a que aquesta energia sigui viable en un futur proper. El professor Ambrogio Fasoli, el físic italià que lidera EUROfusion, afirma que l’energia de fusió podria ser una realitat durant la dècada del 2050. Però no serà fàcil; el professor Fassoli també va dir que cal combinar l’emprenedoria i la capacitat industrial del sector privat amb l’ambició i el realisme del sector públic, cal que tothom treballi junt.


Més informació a: https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/horizon-magazine/fusion-energy-quest-makes-big-advance-eu-japan-reactor

Imatge 1: Comissió Europea.
Imatge 2: Facty.com

EUROfusion i el futur de l’energia de fusió

Post navigation


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *